Eurozłącze


21-stykowe standardowe złącze dla sygnałów obrazu i dźwięku.

Nr pinu Sygnał Opis
1 Audio R-Out Wyjście Audio Prawy
2 Audio R-In Wejście Audio Prawy
3 Audio L-Out / Mono Wyjście Audio Lewy lub syglał monofoniczny
4 Signal Ground Audio Audio masa
5 B-Ground B masa
6 Audio L-In / Mono Wejście Audio Lewy lub syglał monofoniczny
7 B-Out B Wyjście
8   Wejście przełączające
9 G-Ground G masa
10   Wolny
11 G-Out G Wyjście
12   Wolny
13 R-Ground R masa
14 RGB Status Ground Masa sygnału statusu RGB
15 R-Out R Wyjście
16 RGB Status Out Status RGB Wyjście
17 Video Out Ground Video Wyjście masa
18 Video In Ground Video Wejście masa
19 Video Out Video Wyjście
20 Video In Video Wejście
21 Shield Ground Ekran


www.piotrsog.prv.pl